Kalkulator jednostek masy (wagi)

Kalkulator jednostek masy (wagi, ciężaru) - przelicza jednostki między systemami metrycznymi (tony, kilogramy itd.), Avoirdupois/US (funty, uncje) i troy

wartość do przeliczenia:
jednostka do przeliczenia:
dokładność po przecinku:
metryczne
kilotony (gigagramy) [kton, Gg]
tony (megagramy) [ton, Mg]
kwintal [q]
kilonewtony [kN]
kilogramy [kg]
hektogramy [hg]
dekagram [dag]
gramy [g]
karaty [ct]
centygramy [cg]
miligramy [mg]
mikrogramy [µg]
nanogramy [ng]
jednostka masy atomowej [u]


Avoirdupois, U.S.
tona długa [ton]
tona krótka [sh tn]
duży cetnar [cwt]
mały cetnar [sh cwt]
kamień [st]
funt [lb av]
uncja [oz av]
dram [dr av]
gran [gr]


troy i apteczny
funt [lb t]
uncja [oz t]
dram [dr t]
pennyweight [dwt, pwt]
scruple [s ap]
karat [kt]
gran [gr]
mite
doite