}

Ile cegieł potrzeba do wykonania ogrodzenia?

Jak obliczyć przybliżony koszt murowanego ogrodzenia? To proste. Wpisz w poniższe pola cenę jednostkową cegły oraz planowaną ilość oraz wysokość słupków ogrodzeniowych.
Poniższy kalkulator pozwoli obliczyć Ci liczbę cegieł niezbędnych do postawienia ogrodzenia oraz ich koszt (bez zaprawy i robocizny).


Cena jednostkowa cegły: [zł/szt.]
Wysokość cegły: [mm]
Wysokość słupka: [cm]
Liczba słupków:
jedna warstwa cegieł w słupku ogrodzeniowym
Wysokość jednej warstwy cegieł: mm ( mm + 10 mm zaprawy)
Całkowita wysokość słupka:
cm


Liczba warstw cegieł w 1 słupku ogrodzeniowym:
Liczba cegieł potrzebna do budowy 1 słupka:
(4 cegły na jedną warstwę).
Liczba cegieł potrzebna do budowy słupków:
Całkowity koszt cegieł potrzebnych do budowy ogrodzenia: .
(cena nie obejmuje kosztów zaprawy oraz robocizny)