POLECAMY

Konkurs "Makijaż na Halloween"

Przyłącz się do zabawy i wygraj zestaw do makijażu marki PUPA.
Konkurs "Makijaż na Halloween" fot. FREE
Halloween to magiczna noc, podczas której możesz pozwolić sobie na najbardziej wymyślny makijaż. Podziel się z nami pomysłem na tegoroczną stylizację. Weź udział w naszym konkursie! Możesz wygrać specjalny zestaw do makijażu firmy PUPA.

Wystarczy, że zrobisz sobie zdjęcie makijażu zrobionego na Halloween, zamieścisz je na www.fotoona.pl

A więc do dzieła, chwytaj za pędzel i na tę jedną noc przemień się w szaloną strzygę, seksowną wampirzycę lub innego stwora rodem z horroru.

Konkurs zakończony!Wygrała Katalina

Gratulujemy


Zobacz galerię nagród!

Szukasz inspiracji? Zobacz halloweenowe makijaże prosto z wybiegów >>>

Aby przejść do konkursu kliknij tutaj>>


Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej polki.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6.Zdjęcia muszą być oryginalne i zrobione przez użytkownika na potrzeby konkursu
1.7. Użytkownik może zamieścić do 2 zdjęć konkursowych.
1.8. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych i powinien przedstawiać wizerunki młodych dziewczyn oraz kobiet, a nie dzieci. Zdjęcia dzieci nie będą brane pod uwagę.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 21 października do 31 października 2009
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl i www.fotoona.pl

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszej odpowiedzi przez jury na dany temat.
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 1 zostanie osoba, której zdjęcie zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 03 listopada 2009 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą Prywatnej Wiadomości (PW na forum).
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureataw mailu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku niewysłania danych adresowych lub niepodjęcia przez laureata nagrody działania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygaśnie.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/5 lat temu
Hehe Anonimowy powyżej - bez sensu... mnie też irytują "sobowtf3ry" kogoś, ale hmm... czy w takim razie mamy wssyzcy zmieszać się z szarą masą, bo pokazywanie czegoś innego daje pomysł kopiowania? :D
/5 lat temu
Nie obawiasz się, że ludize poprzez stałe obserwowanie Twojego bloga, zaczną Cię naśladować i zaraz cała Polska będzie wyglądać tak, jak Ty? Wiesz..u mnie w szkole to tak działa, że jeśli ubiorę coś "nowoczesnego", za parę dni już widzę sobowtf3ry.
/9 lat temu
Fajny konkurs :)
POKAŻ KOMENTARZE (1)