POLECAMY

Konkurs "Jesienne makijaże"

Weź udział w naszym konkursie. Do wygrania 5 zestawów kosmetyków z nowej kolekcji Bohemian Rhapsody marki IsaDora.
Konkurs "Jesienne makijaże"
Aby wziąć udział w naszej zabawie i wygrać jeden z 5 zestawów kosmetyków IsaDora, zrób makijaż na określony temat, sfotografuj się i wrzuć zdjęcie na www.fotoona.pl.

Konkurs trwa 5 tygodni, co tydzień jury wybierze najlepszy makijaż, który zostanie nagrodzony 1 zestawem kosmetyków IsaDora.
Zadanie konkursowe będzie zmieniane co tydzień.

Tematem zadania konkursowego w tygodniu 14/09 - 20/09 jest Babie Lato!
W tym tygodniu wygrała flossy - Gratulujemy!
Tematem zadania konkursowego w tygodniu 21/09 - 27/09 jest Złota jesień!
W tym tygodniu wygrała wizazystka - Gratulujemy!
Tematem zadania konkursowego w tygodniu 28/09 - 04/10 jest Deszczowy dzień!
W tym tygodniu wygrała Maja02 - Gratulujemy!
Tematem zadania konkursowego w tygodniu 05/10 - 11/10 to Na wrzosowisku!
W tym tygodniu wygrała lale3ka - Gratulujemy!
Tematem zadania konkursowego w tygodniu 12/10 - 18/10 to Barwy jesiennego liścia!
W tym tygodniu wygrała Ewelina_Ewa_Inez - Gratulujemy!

Konkurs został zakończony!

Zrób makijaż zainspirowany tematem przewodnim i zamieść na stronie www.fotoona.pl w konkursowej zakładce.

Do wygrania zestaw kosmetyków IsaDora:
Paleta pięciu cieni Eye Shadow Palette,
Konturówka do powiek Perfect Contour kajal,
Brązujący róż do policzków Blush & Bronze,
Kremowy błyszczyk do ust Chrome Lip Polish,
Lakier do paznokci Wonder Nail Wide Brush,

Zobacz nową kolekcję IsaDory Bohemian Rhapsody!


Aby wziąć udział w konkursie kliknij tutaj>>>


Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej polki.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.fotoona.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 14 września do 18 października 2009. Konkurs podzielony jest na pięć etapów - co tydzień 1 zestaw zostanie przyznany wykonawcy najciekawszego makijażu.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl oraz www.fotoona.pl
2.4 Zdjęcie musi przedstawiać użytkowniczkę.
2.5 Makijaż musi być związany z temat obowiązującym w bieżącym tygodniu.
2.6 Makijaże z poprzednich tygodni, które zostały zgłoszone do konkursu, nie mogą być zgłoszone ponownie.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszej odpowiedzi przez jury na dany temat.
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 20 października 2009 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą Prywatnej Wiadomości (PW na forum).
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureataw mailu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku niewysłania danych adresowych lub niepodjęcia przez laureata nagrody działania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygaśnie.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/9 lat temu
słabo sprecyzowany temat 1 etapu, którzy można na dwa różne sposoby interpretować. Zwyciężczyni 1 etapu moim zdaniem nie zasłużyła na wygraną.
/9 lat temu
babie lato to pajeczyny latajace w powietrzu i to bylo w temacie!
/9 lat temu
a kiedy będą wyniki 1 etapu ?