POLECAMY

Konkurs "Najmodniejsza blogerka"

Zakładajcie modowe blogi i wygrywajcie zaproszenia na zakupy w Reserved i zegarki!
Konkurs "Najmodniejsza blogerka" fot. ONS

Fascynujesz się modą? Uwielbiasz buszować po sklepach, pilnie śledzisz trendy, rozważasz z koleżankami co jest warte uwagi w tym sezonie?

A może twoja pasja to uliczny trendspotting, albo ocenianie najnowszych kolekcji z wybiegów? Jeśli tak to mamy dla Ciebie super konkurs! Nie zostawiaj swoich modowych przemyśleń tylko dla siebie, tylko podziel się nimi ze światem!
Załóż swojego bloga o modzie na BLOGERKI.PL i pisz!

Wszystkie tematy modowe dozwolone! Wszystko zależy od Twojej inwencji twórczej. Pisz o stylu gwiazd, rób zdjęcia własnych stylizacji, pokazuj co ci się podoba w sklepach, jakie są twoje typy z wybiegów, co sama byś zaprojektowała, co jest modowym obciachem, fotografuj i oceniaj styl koleżanek, pisz o modowych newsach, albo o projektantach... nie ograniczaj się w pomysłach.

Pamiętaj tylko, że blog musi być na jeden wybrany przez ciebie, modowy temat i musi być prowadzony regularnie przez co najmniej trzy konkursowe miesiące.

Autorki blogów, które zdobędą pierwsze i drugie miejsce wygrają:
Kupon wart 200 zł do zrealizowania w dowolnie wybranym przez siebie sklepie z sieci RESERVED oraz zegarek Zepter DYNAMO

Autorki blogów, które zdobędą trzecie, czwarte i piąte miejsce wygrają:

Kupon wart 200 zł do zrealizowania w dowolnie wybranym przez siebie sklepie z sieci RESERVED oraz bransoletkę Zepter
 
Sponsorzy konkursu:

 
i 


Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie:

1. Zarejestruj się i załóż bloga w kategorii MODA na www.blogerki.pl

2. Jeśli masz już profil na ja.w.polki.pl, to od razu możesz założyć bloga na blogerki.pl

 

3. Zgłoś chęć udziału w zabawie na forum.polki.pl w konkursowym wątku, wpisując swojego nicka i link do zgłaszanego bloga! kliknij>>>

4. Pamiętaj, Twój wirtualny pamiętnik musi być poświęcony tematom modowym. Możesz wyrazić się za pomocą zwykłych wpisów, zrobionych przez Ciebie zdjęć lub filmów video. Bądź kreatywna i systematyczna.

Regulamin konkursu:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej polki.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.blogerki.pl

2.2. Konkurs trwa od 28.08 do 30.11.2009

2.3. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl.

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na prowadzeniu bloga w kategorii Moda na blogerki.pl I zgłoszenie go do konkursu na forum.polki.pl. Spośród zgłoszonych Blogów Jury wybierze pięc najlepszych.

3.2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których blogi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 07.12.2009

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej na prywatną forumową skrzynkę na forum.polki.pl.

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w mailu w terminie najpóźniej 21 dni od upływu terminu zgłaszania swoich danych osobowych przez laureatów.

4.5. W przypadku nie wysłania danych adresowych lub nie podjęcia przez laureata nagrody działania reklamacyjnego w terminie do 18.12.2009  prawo do nagrody wygaśnie.

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na pocztę forumową redakcji na forum.polki.pl.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)