POLECAMY

Słownik mody i urody

Co to jest Woda królewska?

Ma bardzo silne własności utleniające, roztwarza złoto, platynę i inne metale szlachetne oraz inne odporne chemicznie metale (cyrkon, hafn, molibden). Odporne na jej działanie są rod, wolfram i tantal oraz iryd i ruten do temperatury 100°C. Świeży roztwór jest bezbarwny, ale szybko przybiera kolor pomarańczowy. Jest silnie żrący. Dawniej używany w laboratoriach do czyszczenia szklanych naczyń z zanieczyszczeń organicznych i osadów metali. Pochodzi od łacińskich słów aqua regia.