POLECAMY

Słownik mody i urody

Co to jest Twardość?

Odporność ta zależy m. in. od wielkości występujących w ich strukturze atomów i jonów oraz rodzaju łączących je wiązań. Kryształy zbudowane z mniejszych ale gęściej upakowanych atomów i jonów są na ogół twardsze niż okazy składające z atomów i jonów większych ale luźniej rozmieszczonych w strukturze. Do określania względnej twardości minerałów stosuje się uproszczoną dziesięciostopniową skalę zaproponowaną w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Fryderyka Mohsa (1773-1839).