POLECAMY

Słownik mody i urody

Co to jest Rysa?

Niektóre minerały zawdzięczają jej nawet swą nazwę, np. hematyt (z greckiego haima = krew), krokoit (z greckiego krokos = krokus) czy ksantokon (z greckiego xanthos = żółty i konis = proszek). Badając rysę szybko można ustalić czy mamy do czynienia z minerałem barwnym czy tylko zabarwionym. Jest to szczególnie użyteczne przy identyfikacji okazów nieprzezroczystych lub przeświecających o nasyconych barwach. Rysa minerałów barwnych jest także barwna, ale zwykle nieco jaśniejsza (rzadko obserwuje się sytuację odwrotną). W przypadku okazów o połysku metalicznym może być jednak zupełnie inna.