POLECAMY

Słownik mody i urody

Co to jest Minerał?

Minerał to inaczej faza krystaliczna. Substancje bezpostaciowe obecnie nie są zaliczane do minerałów, pozostają substancjami mineralnymi. To samo się dotyczy krystalizujących substancji organicznych. Minerałami nie są również związki mineralne powstałe dzięki ingerencji człowieka, np. węglik krzemu SiC, oraz syntetyczne kamienie przemysłowe jak korund Al2O3, cyrkonia ZrO2(Y2O3, CaO), czy diament syntetyczny. Nazywamy je minerałami syntetycznymi. Czasem można spotkać w podręcznikach do mineralogi i petrografii równoważne traktowanie rodzimych ciał ciekłych czy gazowych powstałych w procesach geologicznych, np. rtęć rodzima Hg.Nigdy nie były i nie będą uznane za minerały. Dotyczy to np. monokryształów dwutlenku krzemu zwanych potocznie „kwarcami” i tlenku glinu zwanych „rubimami”, kryształów tlenku cynku zwanych „cynkitami” i bizmutu, węgliku krzemu zwanego „moissanitem”, różnorakich syntetycznych kamieni jubilerskich a także kryształów wyhodowanych z roztworów wodnych na przykład kolorowych siarczanów glinowo-potasowych zwanych „ałunami”, niebieskiego siarczanu miedzi zwanego „chalkantytem”, zielonego siarczanu niklu zwanego „retgersytem” czy pomarańczowego dwuchromianu potasu zwanego „lopezytem”. Nie możemy zatem zaliczyć do minerałów na przykład kamieni żółciowych zarówno ludzkich jak i zwierzęcych, bursztynu i jemu podobnych skamieniałych żywic drzew liściastych i szpilkowych, koralowin, masy perłowej i pereł, kości słoniowej oraz substancji pochodzących ze szczątków kostnych i koprolitów.