POLECAMY

XX-lecie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging

W listopadzie bieżącego roku PTMEiAA obchodziło dwudziestolecie swojego istnienia, czego zwieńczeniem był uroczysty bal.

26 listopada 1993 roku 15 lekarzy medycyny estetycznej (w tym m.in. prof. C.A. Bartoletti, J.P. Polański, dr med. A. Ignaciuk) wystosowało pismo w sprawie powołania Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był to początek pierwszego w Polsce towarzystwa dotyczącego medycyny estetycznej, które do dziś jest największym tego typu ośrodkiem w kraju.

Bal z okazji 20-lecia PTMEiAA - od lewej: Cezary Pszenny (Time Clinic), Sylwia Chodyniecka (com&media), Andrzej Ignaciuk (Prezes PTMEiAA), Ewa Świgoń (com&media), Waldemar Jankowiak (zastępca prezesa PTMEiAA)

Przez dwie dekady Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging realizowało swoją misję, rozpowszechniając ideę medycyny estetycznej, edukując lekarzy i pacjentów oraz współpracując z wieloma klinikami. Jako pierwsza organizacja naukowa w Polsce, wprowadziło pojęcie "medycyny anti-aging", promując sposób życia oparty na zachowaniu witalności i zdrowia do późnego wieku.

Tak długa działalność zaowocowała organizacją 13 kongresów, w których łącznie wzięło udział blisko 10000 uczestników. Ponadto PTMEiAA od początku lat 90. regularnie organizuje szkolenia, kształcąc w swojej placówce absolwentów kierunków lekarskich, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w kongresach międzynarodowych w Rzymie, Mediolanie czy Paryżu.

Pod patronatem Towarzystwa w 2002 roku powstała również jedyna w Polsce Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL. Organizacja jest również wydawcą czasopisma naukowego Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine poświęconego najnowszym problemom z dziedziny medycyny estetycznej.

Z okazji okrągłej rocznicy, PTMEiAA było organizatorem balu jubileuszowego podsumowującego dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczającego kolejne kierunki rozwoju. 

Rynek medycyny estetycznej w Polsce - co się zmieniło?

Bal był także okazją do przeprowadzenia ankiety wśród członków PTMEiAA, która pozwoliła zrozumieć, co na polu medycyny estetycznej zmieniło się w ostatnich latach na terenie kraju. Wzięło w niej udział aż 287 osób, które odpowiedziały na 12 istotnych pytań. Ankieta wykazała, iż w ostatnim czasie aż 64% biorących w niej udział potwierdziło wyraźny wzrost liczby zabiegów estetycznych. Najczęstszymi z nich wg ankietowanych są: zabieg toksyną botulinową (87%), kwasem hialuronowym (85%) i mezoterapia (80%). Dla większości respondentów perspektywy rozwoju branży rysowały się optymistycznie. Aż 64% ankietowanych zaobserwowało stały wzrost liczby wykonywanych zabiegów, a 25% oceniło, iż liczba zabiegów utrzymuje się na tym wyrównanym poziomie.

Głównymi członkami aktualnego zarządu PTMEiAA są: Andrzej Ignaciuk (Prezes),  Waldemar Jankowiak (zastępca prezesa) oraz Małgorzata Żak (skarbnik).  Już niebawem, z okazji 20-lecia działalności, Towarzystwo odsłoni nowoczesną stronę internetową, czytelną i łatwą w obsłudze. Przyszły rok upływać będzie także pod znakiem przygotowań do XIV Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej  i Anti-Aging  oraz – po raz pierwszy i Środkowoeuropejskiego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Zobacz także: XIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)