L’Oréal 14. raz nagrodził kobiety nauki

Dr Iwona Ciechomska, dr Joanna Kozieł, dr Elżbieta Nowak oraz mgr Aleksandra Markiewicz i mgr Marta Zielińska to laureatki 14. edycji programu stypendialnego Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
/ 28.11.2014 14:50

stypendium L'Oreal

Laureatki, fot. L’Oréal

Zwyciężczynie programu zostały wybrane spośród ponad 100 kandydatek przez jury złożone z wybitnych naukowców pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. Laureatki otrzymały stypendia habilitacyjne w wysokości 32.000 zł, oraz doktoranckie w wysokości 27.000 zł.

Wioletta Rosołowska, Prezes L'Oréal Polska: L’Oréal od początku swojego istnienia przykładał ogromną wagę do nauki. Ta idea jest wpisana w nasze DNA - założyciel L’Oréal, Eugene Schelleur był naukowcem. To dzięki nauce każdego roku tworzymy nowe, innowacyjne kosmetyki dla naszych klientów. Nagradzanie, wspieranie i motywowanie kobiet, które wybrały drogę naukową wpisuje się w naszą misje.

Kobiety stanowią dziś jedynie ok. 30% badaczy. Są niedoreprezentowane na wysokich stanowiskach uniwersyteckich i w innych instytucjach naukowych. Dysproporcję te można zauważyć również pośród laureatów Nagrody Nobla. Nauka  z pewnością potrzebuje kobiet.

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało dodatkowe wyróżnienie dla stypendystek – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową w Europie. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska: Kobiety ciągle trafiają na szklany sufit w wyborze na stanowiska kierownicze. Widać to nie tylko w polityce i gospodarce, ale też w nauce. Tylko 13% rektorów w Polsce to kobiety. Tam gdzie liczy się wiedza, kobiety radzą sobie coraz lepiej. Tam gdzie liczy się też władza, jest jeszcze wiele do zrobienia.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 28 listopada 2014 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Podczas oficjalnej gali przedstawione zostały także wyniki Międzynarodowego raportu o statusie kobiet w nauce, zrealizowanego przez Fundację L’Oréal i Boston Consulting Group, wskazujące, że to stereotypy sprawiają, że młode kobiety nie wybierają  kariery naukowej.

Zobacz także: Dlaczego kobiety na rynku pracy mają trudniej?

O konkursie Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego L’Oréal Polska przyznaje stypendia naukowe od 14 lat i co roku wyłania spośród polskich badaczek młode talenty. Partnerem konkursu od samego początku jest Polski Komitet ds. UNESCO , a od zeszłego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. dr hab. Andrzej Rottermund: Konkurs prowadzony jest z wielką konsekwencją już od czternastu lat. To bardzo konkretny wkład w rozwój nauki w Polsce, jak i w działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet w nauce. Jest to jednocześnie wybitnie pozytywny przykład społecznego zaangażowania biznesu.

Ideą programu Dla Kobiet i Nauki jest wspieranie kobiet podejmujących pracę naukową, promowanie ich osiągnięć, zachęcanie kolejnych pokoleń kobiet do wybierania ścieżki naukowej oraz popularyzacja osiągnięć z zakresu nauk o życiu. Do tej pory w ramach programu nagrodzono 65 badaczek, a w tym roku dołączyło do nich 5 kolejnych laureatek.

Do konkursu przystąpić mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia i habilitantki w wieku do 45 lat. Członkowie jury oceniają dorobek naukowy kandydatek oraz potencjał aplikacyjny podejmowanych przez nie badań. Realizują one projekty badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii czy biologii.

Stypendystki programu wyłania szesnastoosobowe jury, składające się z wybitnych autorytetów polskiego świata naukowego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. W jury programu zasiadają również trzy laureatki stypendium habilitacyjnego, które w ostatnich latach uzyskały tytuł profesora w dziedzinie nauk biologicznych bądź medycznych.

Polski program Dla Kobiet i Nauki był pierwszą lokalna edycją konkursu For Women in Science i stał się wzorem dla innych krajów przy tworzeniu rodzimych edycji. Obecnie prowadzi go już prawie 50 filii Grupy L’Oréal.

Polecamy: Nieliczne kobiety w zarządach największych spółek w Polsce