POLECAMY

Konkurs "Nogi bez cellulitu"!

Do wygrania kosmetyki antycellulitowe firmy Clarena!
Konkurs "Nogi bez cellulitu"!

Zapraszamy wszystkie użytkowniczki do wspólnej zabawy!

Co robisz, aby bez obaw odsłonić ciało wraz z nadejściem wiosny? Jaki jest twój sposób na jędrną skórę? Krótką odpowiedź zamieść na forum polki.pl.

Do wygrania 5 zestawów produktów z nowej linii pomarańczowej firmy Clarena.W skład każdego zestawu wchodzi:

* Orange Body Peeling - pomarańczowy peeling do ciała
* Orange Sorbet - sorbet pomarańczowy o działaniu antycellulitowym
* Cryo Feet Gel - pomarańczowy żel chłodzący do nóg

Kosmetyki z linii pomarańczowej mają bardzo silne działanie antycellulitowe.


Aby wziąć udział w konkursie, kliknij tutaj!


Regulamin konkursu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej polki.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 30 marca do 10 kwietnia 2009 r.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszej odpowiedzi przez jury na dany temat.
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2009 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailem.
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureataw mailu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Odpowiedź z Cytowaniem

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (7)
/9 lat temu
Od dłuższego czasu do depilacji nóg używam pasty cukrowej. Już od pierwszego użycia zauważyłam, że świetnie nawilża i ujędrnia skóre. Pastę wykorzystuję nie tylko do pozbycia się owłosienia.Stosuję ją od czasu do czasu na całe ciało.Rozcieńczam wodą i zmywam.SUPER EFEKT! Polecam.
/9 lat temu
Nie mam szans na wygranie nierównej walki cellulitem. Jestem kobietą i ten zbędny, niechciany tłuszczyk jest jakby wpisany w moją sylwetkę. Ale nie zwalnia mnie to z obowiązku dbania o siebie i prób chociażby cześciowego wyeliminowania pomarańczowej skórki. Korzystam z rad doświadczonych ekspetów i staram sie być systemtyczna w: smarowaniu się odpowiednimi preparatami, robieniu peelingów i masaży, unikaniu gorących kapieli, zdrowej diecie i wizytach na basenie. I to moja największa broń w walce z cellulitem - systematyczność!
/9 lat temu
Jak co roku po zimie zostają na moim ciele bardzo niemiłe niespodzianki.Przyznam,że chyba nie jestem jedyna....Wydawać by się mogło,że teraz tylko siąść i płakać,ale nie nie dam się!Cellulit to wróg,który można pokonać i ja wierzę,że mi się uda.Potrzeba mi silnej woli,ale nie poddam się.Nie mogę!Robię to dla siebie,dla swojego samopoczucia.Przecież jestem wartościową kobietą i taki mały ktoś(cellulit)nie spędzi mi snu z powiek nie tym razem!
POKAŻ KOMENTARZE (4)