Jakie są rodzaje laserów i ich zastosowanie?

Jakie są rodzaje laserów i ich zastosowanie?

Jakie mamy rodzaje laserów? Co oznacza, że laser ma małą albo dużą moc?W jakich dziedzinach medycyny stosowane są lasery? Czy każdy laser jest tak samo bezpieczny?
/ 30.09.2011 01:35
Jakie są rodzaje laserów i ich zastosowanie?

Lasery znalazły szerokie zastosowanie zarówno w medycynie jak i kosmetyce. Pierwsze lasery rubinowe powstały w latach 60 XX wieku. Szybko rozwijająca się technika przyczyniła się do odkrycia laserów w których źródłem światła był gaz, a następnie półprzewodniki i ciecze.

Jakie cechy lasera wykorzystywane są w medycynie?

Obecnie istnieje wiele typów laserów i wciąż powstają nowe. Z punktu widzenia medycyny laser ma dwa oblicza. Z jednej strony bowiem ma charakter niszczący tkanki, z drugiej wywiera wpływ stymulujący komórki do podziałów. Stąd też lasery powoli stają się stałym narzędziem używanym w operacjach czy w profesjonalnych gabinetach dermatologicznych.

Zobacz też: Jakie zastosowanie w medycynie znajduje laser i laseroterapia?

Czy wszystkie lasery są tak samo bezpieczne?

Mamy kilka podziałów laserów. Najbardziej ogólny z nich dzieli lasery na pięć stopni w zależności od szkodliwości oddziaływania na skórę. I tak stopień pierwszy obejmuję całkowicie bezpieczne lasery, natomiast stopień piąty obejmuję lasery dużej mocy które uszkadzają skórę i oczy zarówno w przypadku kontaktu bezpośredniego, jak i po rozproszeniu czy odbiciu.

Jakie dzielimy lasery ze względu na generowaną energię?

Podział laserów może też dotyczyć energii generowanego przez niego promieniowania.

Wyróżniamy lasery:

1. Wysokoenergetyczne – które znalazły główne zastosowanie w chirurgii. Używane są do niszczenia i usuwania tkanek.

2. Niskoenergetyczne – stosowane w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Urządzenia te mają niewielką moc i długość fali, przez co ich szkodliwość na tkanki jest niewielka. Stąd lasery te znalazły zastosowanie w terapii nowotworów, a także w biostymulatorach laserowych.

Możemy także podzielić lasery ze względu na moc emitowanego promieniowania. W związku z tym mamy:

  • Lasery małej mocy - które wydzielają energię w zakresie 4-5 mW.
  • Średniej mocy - oddziaływujące w zakresie 6-500 mW.
  • Dużej mocy - których promieniowanie sięga ponad 500 mW.

Skąd pochodzi energia używana w laserach?

Lasery można także podzielić ze względu na to co jest źródłem promieniowania na:

  • Lasery gazowe - w których materiałem aktywnym jest CO2 lub lasery helowo-neonowe (He-Ne) czy też mniej znane kryptowe (Kr).
  • Ciekłe - przykładem mogą być lasery helowate, barwinkowe.
  • Oparte na ciele stałym – np. na krysztale granatu itrowo-aluminiowego, holmomu.
  • Półprzewodnikowe - w których ośrodkiem czynnym jest dioda z arsenku glinu.

W jaki sposób można stosować lasery na tkanki?

Kolejny podział opiera się na  sposobie w jaki energia dostarczana jest do tkanek. Wyróżniamy tutaj:

  • Lasery które działają ciągle - CO2, laser argonowy, półprzewodnikowy.
  • Lasery, które wysyłają impulsy promieniowania do tkanek - np. półprzewodnikowy impulsowy, barwnikowy impulsowy.

Ogromna różnorodność sprzętu, jak i właściwości fizykochemicznych laserów stworzyły imponujące możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach medycyny i kosmetologii, a możliwości te przy współczesnym rozwoju techniki wciąż będą się poszerzać.

Różnorodność energii używanych w laserach, ich bezpieczności i siły stosowania sprawia, że znalazły wielorakie zastosowanie niemal w całej medycynie.

Zobacz też: Laserowe usuwanie tatuaży