POLECAMY

Jakie są rodzaje laserów i ich zastosowanie?

Jakie mamy rodzaje laserów? Co oznacza, że laser ma małą albo dużą moc?W jakich dziedzinach medycyny stosowane są lasery? Czy każdy laser jest tak samo bezpieczny?
Jakie są rodzaje laserów i ich zastosowanie?

Lasery znalazły szerokie zastosowanie zarówno w medycynie jak i kosmetyce. Pierwsze lasery rubinowe powstały w latach 60 XX wieku. Szybko rozwijająca się technika przyczyniła się do odkrycia laserów w których źródłem światła był gaz, a następnie półprzewodniki i ciecze.

Jakie cechy lasera wykorzystywane są w medycynie?

Obecnie istnieje wiele typów laserów i wciąż powstają nowe. Z punktu widzenia medycyny laser ma dwa oblicza. Z jednej strony bowiem ma charakter niszczący tkanki, z drugiej wywiera wpływ stymulujący komórki do podziałów. Stąd też lasery powoli stają się stałym narzędziem używanym w operacjach czy w profesjonalnych gabinetach dermatologicznych.

Zobacz też: Jakie zastosowanie w medycynie znajduje laser i laseroterapia?

Czy wszystkie lasery są tak samo bezpieczne?

Mamy kilka podziałów laserów. Najbardziej ogólny z nich dzieli lasery na pięć stopni w zależności od szkodliwości oddziaływania na skórę. I tak stopień pierwszy obejmuję całkowicie bezpieczne lasery, natomiast stopień piąty obejmuję lasery dużej mocy które uszkadzają skórę i oczy zarówno w przypadku kontaktu bezpośredniego, jak i po rozproszeniu czy odbiciu.

Jakie dzielimy lasery ze względu na generowaną energię?

Podział laserów może też dotyczyć energii generowanego przez niego promieniowania.

Wyróżniamy lasery:

1. Wysokoenergetyczne – które znalazły główne zastosowanie w chirurgii. Używane są do niszczenia i usuwania tkanek.

2. Niskoenergetyczne – stosowane w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Urządzenia te mają niewielką moc i długość fali, przez co ich szkodliwość na tkanki jest niewielka. Stąd lasery te znalazły zastosowanie w terapii nowotworów, a także w biostymulatorach laserowych.

Możemy także podzielić lasery ze względu na moc emitowanego promieniowania. W związku z tym mamy:

  • Lasery małej mocy - które wydzielają energię w zakresie 4-5 mW.
  • Średniej mocy - oddziaływujące w zakresie 6-500 mW.
  • Dużej mocy - których promieniowanie sięga ponad 500 mW.

Skąd pochodzi energia używana w laserach?

Lasery można także podzielić ze względu na to co jest źródłem promieniowania na:

  • Lasery gazowe - w których materiałem aktywnym jest CO2 lub lasery helowo-neonowe (He-Ne) czy też mniej znane kryptowe (Kr).
  • Ciekłe - przykładem mogą być lasery helowate, barwinkowe.
  • Oparte na ciele stałym – np. na krysztale granatu itrowo-aluminiowego, holmomu.
  • Półprzewodnikowe - w których ośrodkiem czynnym jest dioda z arsenku glinu.

W jaki sposób można stosować lasery na tkanki?

Kolejny podział opiera się na  sposobie w jaki energia dostarczana jest do tkanek. Wyróżniamy tutaj:

  • Lasery które działają ciągle - CO2, laser argonowy, półprzewodnikowy.
  • Lasery, które wysyłają impulsy promieniowania do tkanek - np. półprzewodnikowy impulsowy, barwnikowy impulsowy.

Ogromna różnorodność sprzętu, jak i właściwości fizykochemicznych laserów stworzyły imponujące możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach medycyny i kosmetologii, a możliwości te przy współczesnym rozwoju techniki wciąż będą się poszerzać.

Różnorodność energii używanych w laserach, ich bezpieczności i siły stosowania sprawia, że znalazły wielorakie zastosowanie niemal w całej medycynie.

Zobacz też: Laserowe usuwanie tatuaży

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)