POLECAMY

Konkurs - "Najładniejsza bohaterka filmu Nine"

Weź udział w naszym konkursie. Do wygrania zestaw zapachowy Aromadisiac dla Niej i dla Niego.
Konkurs - "Najładniejsza bohaterka filmu Nine"

Aby wziąć udział w naszej zabawie odpowiedz krótko na pytanie: "Która z bohaterek filmu Nine jest twoim zdaniem najładniejsza?" Krótką wypowiedź zamieść w naszym wątku konkursowym.

Możesz wygrać jeden z 6 zestawów zapachowych ufundowanych przez firmę AVON!


Konkurs zakończony!
Nagrody otrzymują:
marionetka26
ji26
jolunia559
merkana
bidoneczka
wordila
Gratulujemy

W skład zestawu wchodzi woda toaletowa Aromadisiac i antyperspirant w kulce.

Do rozdania mamy 3 zestawy Aromadisiac dla Nieji 3 zestawy Aromadisiac dla Niego
Aby przejść do konkursu - kliknij tutaj!

Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej polki.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Uczestnik może opublikować tylko 1 wypowiedź konkursową.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 27 stycznia 2010 do 10 lutego 2010.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszej odpowiedzi przez jury na dany temat.
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 6 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 14 lutego 2010r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą Prywatnej Wiadomości (PW na forum).
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w mailu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku niewysłania danych adresowych lub niepodjęcia przez laureata nagrody działania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygaśnie.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.7. Nagrody będą rozdane losowo. Zwycięzcy nie mają wpływu na to, czy dostaną Zestaw dla Niego czy Zestaw dla Niej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Tagi: konkurs, Nine
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (11)
/9 lat temu
Penelope Cruz bo to młoda Sophia Loren. Swoje robi bycie twarzą L'oréal Paris. No i Bardem, który rozbudził Ja na dobre. Jesli Hiszpania jest w kryzysie to Penelope na pewno nie. I gdy inne raczej się odsysają z tłuszczu Penelope nie idzie tą drogą. I to imię
/9 lat temu
Sophia Loren - prawdziwe gwiazdy nie tracą tak szybko blasku,zwłaszcza na ekranie...
/9 lat temu
Widzę,że nie ja jedna jestem klasyczna blondynka hi,hi...
POKAŻ KOMENTARZE (8)