POLECAMY

Konkurs "Drobne przyjemności"

Do wygrania 5 zestawów wód toaletowych firmy Avon.
Konkurs "Drobne przyjemności"
Zawsze warto znaleźć czas na drobne przyjemności, czyli małe rzeczy, które poprawiają ci humor, gdy wszystko się wali. Może to być aromatyczna kąpiel, tabliczka czekolady albo zapach ulubionych perfum.

A co tobie sprawia taką przyjemność? Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, to napisz krótko, w kilku zdaniach, co poprawia ci nastrój, gdy jesteś smutna.

Do wygrania 5 zestawów nagród ufundowanych przez firmę Avon.

Każdy zestaw składa się z:

Wody toaletowej Meadow Dew

Kategoria zapachu
: kwiatowo - owocowa.

Nuta głowy:
akord wilgotnej trawy, kwiat ogórka, bluszcz;

Nuta serca:
hiacynt wodny, słodki groszek;

Nuta głębi: piżmo, drewno tekowe.

Pojemność: 30 ml
Cena: 40,00 zł

Wody toaletowej Perfect Cotton
Kategoria zapachu
: piżmowa.

Nuta głowy:
frezja, akord rozgrzanej bawełny, klementynka;

Nuta serca:
lilia wodna, konwalia, biała róża;

Nuta głębi: świeży akord, delikatne drewno.

Pojemność: 30 ml
Cena: 40,00 zł

Wody toaletowej Warm Sunshine
Kategoria zapachu
: cytrusowo-kwiatowa.

Nuta głowy:
bergamotka, mandarynka, cytryna, olejek peitgrain, grejpfrut;

Nuta serca:
kwiat pomarańczy, jaśmin, konwalia;

Nuta głębi: cedr, ambra, piżmo.

Pojemność: 30 ml
Cena: 40,00 zł

Zobacz galerię nagród!

Aby przejść do konkursu - kliknij tutaj!


Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej polki.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 31 lipca do 14 sierpnia
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej polki.pl.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszej odpowiedzi przez jury na dany temat.
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2009 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą Prywatnej Wiadomości (PW na forum).
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureataw mailu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)