Czy wiesz jakie informacje podstawowe powinny zostać umieszczone na opakowaniu kosmetyku?

Zgodnie z polskim prawem kosmetyk to każda substancja lub preparat przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu.
/ 19.10.2017 09:49

Opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, a oznakowanie opakowania powinno zawierać informacje takie jak: nazwę handlową kosmetyku, informację dotyczące producenta, a także nazwę państwa, jeżeli kosmetyk jest produkowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu w jednostkach masy lub objętości w momencie pakowania, termin trwałości, szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku, funkcję kosmetyku, wykaz składników itd.

W zależności od okresu trwałości, kosmetyki są znakowane na dwa sposoby:

Jeżeli kosmetyk zachowuje trwałość równą bądź krótszą niż 30 miesięcy- na opakowaniu będzie umieszczona data przydatności najczęściej w formie miesiąc/rok,

Jeżeli kosmetyk zachowuje trwałość powyżej 30 miesięcy, data przydatności nie będzie podana- okres trwałości kosmetyku liczymy od momentu jego pierwszego użycia i trwa on tyle miesięcy, ile napisane jest na opakowaniu.