stan zagrożenia epidemicznego fot. Adobe Stock

Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego na terenie Polski. Co to dla nas oznacza?

Na terenie całego kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia przewiduje szereg nakazów i zakazów dotyczących obywateli.
/ 13.03.2020 09:55
stan zagrożenia epidemicznego fot. Adobe Stock

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił podczas konferencji, która odbyła się 12 marca 2020, że zostanie wydane rozporządzenie w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce:

Dziś wydamy rozporządzenie dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. 
- powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Przypomnijmy, że 11 marca WHO ogłosiła stan pandemii koronawirusa.

Stan zagrożenia epidemicznego wpływa na nasze życie w sposób znaczny. Już nie tylko nie poślesz dziecka do szkoły czy przedszkola lub nie skorzystasz z biblioteki. W każdym województwie ma działać przynajmniej 1 szpital wyłącznie zakaźny.

Stan zagrożenia epidemicznego - co to takiego?

Stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju jest wprowadzany w drodze rozporządzenia ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

W takim samym trybie, stan zagrożenia epidemicznego (a także stan epidemii) jest odwoływany. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna, w której określa się środki zapobiegające epidemii. Teraz to Minister Zdrowia może zdecydować np. o zamknięciu granic.

Na mocy takiego rozporządzenia minister zdrowia może zadecydować m.in. o:

  • czasowym ograniczeniu określonego sposobu poruszania się;
  • zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń (nie tylko imprez masowych);
  • czasowym ograniczeniu funkcjonowania zakładów pracy i innych instytucji;
  • zakazie lub czasowym ograniczeniu używania określonych produktów spożywczych i przedmiotów;
  • nakazie udostępnienia nieruchomości i środków transportu potrzebnych do walki z epidemią;
  • obowiązku wykonania odpowiednich zabiegów sanitarnych.

O tym, jakie konkretnie zakazy będą nas dotyczyć (np. zamknięcie placówek oświatowych i zakaz organizacji imprez masowych już obowiązują) dowiemy się z kolejnych rozporządzeń wydawanych przez Ministra Zdrowia. Może to oznaczać np. czasowe ograniczenie sposobu przemieszczania się.

Dowiedz się więcej na temat koronawirusa: