Włos okrywowy psa

Włos okrywowy psa to włos wierzchni, ochronny, rosnący do chwili osiągnięcia właściwej długości.

Jego długość „zapisana” jest genetycznie dla danej rasy i odmiany, jednak może różnić się u osobników w obrębie danej rasy lub odmiany. Włos okrywowy obumiera i wypada, a pod jego warstwą znajduje się podszerstek, stanowiący warstwę izolacyjną. 

Powiązane: Podszerstek