Udar cieplny

Udar cieplny – przegrzanie organizmu prowadzące do całkowitego zaburzenia zdolności termoregulacji i w następstwie do uszkodzeń tkanek organizmu. Przegrzanie wiąże się z szeregiem poważnych uszkodzeń organizmu, często prowadzących do śmierci, w zależności od jego stopnia nasilenia.