Obgotowanie

Częściowe ugotowanie w wodzie, przed dalszą obróbką .