Uniwersytecki kurs meteorologii przez internet COME.UW

napisał/a: ~Maciej Ostrowski 2012-02-11 19:52
Zawiadamiamy, że od 25 lutego 2012 rozpoczyna się prowadzona przez
COME Uniwersytetu Warszawskiego czwarta edycja semestralnego,
interaktywnego i zdalnego kursu "Meteorologia w turystyce i
rekreacji", który jest dostępny dla każdego zainteresowanego tą
problematyką. Elektroniczne zapisy już są możliwe, pełne informacje o
kursie, jego zakresie oraz wymogach i opłatach zamieszczone są na
http://come.uw.edu.pl/?q=pl/node/255

Możliwość nauczenia się podstaw meteorologii, interpretacji prognoz,
pozyskiwania z zasobów Internetu rzetelnych informacji o pogodzie i
jej zmianach może być interesująca dla słuchaczy kierunków studiów
związanych z organizacją turystyki i rekreacji. Ofertę w szczególności
adresujemy do osób pracujących w tej dziedzinie - na przykład
pilotów, przewodników czy animatorów. Nie należy chyba tłumaczyć, że
warunki pogodowe istotnie rzutują na bezpieczeństwo imprez
turystycznych, zaś umiejętne wykorzystanie "pogody" daje zadowolenie
uczestnikom prowadzonej imprezy.

Obecny poziom rozwoju Internetu pozwala na prowadzenie nauki w
innowacyjnej formie zdalnej o szerokich możliwościach dydaktycznych.
Korzystać z takiej formy kształcenia mogą w dogodnym dla siebie czasie
osoby znajdujące się w różnych miejscowościach, studiujące, pracujące
czy podróżujące nawet poza granice kraju. Oceniamy, że dla pełnego
wykorzystania kursu należy poświęcić około 5-6 godzin tygodniowo,
oczywiście możliwe jest to w dowolnym czasie i miejscu. Dostęp do
materiałów kursu osoby zapisane mają stale, jedynie testy, zadania
indywidualne i projekty grupowe wymagają dotrzymania określonego w
założeniach terminu. Osoby kończące kurs na wymaganym poziomie
otrzymują certyfikat Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy do
udziału, szczególnie zależy nam na pasjonatach turystyki
kwalifikowanej !

Maciej Ostrowski wraz z zespołem prowadzącym kurs