segregacja odpadów fot. Fotolia

Usuwanie elektrośmieci - substancje i surowce zawarte w elektroodpadach

Czy wiesz, jakie surowce można odzyskać z elektroodpadów? Odpowiedz na nasze pytania.
/ 10.07.2013 14:00
segregacja odpadów fot. Fotolia
Z każdej przepalonej żarówki powstaje kolejna. Z substancji użytych do produkcji telefonów komórkowych tworzony jest czajnik lub instrumenty muzyczne. Zobacz, jakie substancje można wtórnie wykorzystać i jak bardzo pomaga to chronić środowisko.
 
Elektroodpady i elektrośmieci zawierają szereg cennych metali p. złoto, srebro, miedź i aluminium. Dzięki procesom segregacji śmieci i recyklingu w wyspecjalizowanych zakładach możliwe jest odzyskanie tych substancji i ponowne ich użycie do wytworzenia nowych urządzeń np. w telefonach komórkowych zawarte są złoto, platyna, srebro czy miedź, które wykorzystywane są do wytwarzania czajników, instrumentów muzycznych, ze zużytego komputera i monitora (27 kg) można uzyskać szkło (6,8 kg), stal (5,6 kg), tworzywo sztuczne (6,2 kg), aluminium (3,8 kg), miedź ( 1,9 kg) oraz ołów (1,7 g), aż 90% świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej (dane ElektroEko).
 
Eletroodpady zawierają jednka również wiele szkodliwych substancji. Nieodpowiednie gospodarowanie takimi odpadami np. składowanie w niezabezpieczonych miejscach prowadzi do przenikania szkodliwych substancji do środowiska – wody i gleby co może powodować choroby i zatrucia zwierząt i człowieka.


Substancja szkodliwa Występowanie Negatywny wpływ na środowisko i człowieka
Rtęć np. świetlówki, żarówki energooszczędne może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Związki bromu komputery powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne
PCB (polichlorowane bifenyle) używane w klimatyzatorach, transformatorach, jako składniki farb drukarskich, dodatki w preparatach owadobójczych, dodatki do klejów i tworzyw sztucznych, jako materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych powoduje uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt
Kadm baterie powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze
R-12 – czyli freon klimatyzatory i lodówki przyczynia się do rozpadu ozonu atmosferycznego powodując powstawanie dziury ozonowej, freon R-12 nie jest stosowany w urządzeniach od 1998r., następcą freonu R 12 jako cieczy chłodniczej jest R 134a
Azbest używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne wywołuje min. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)