Remontuj zgodnie z prawem

W zależności od tego, jaki planujesz remont i jaki jest status prawny twojego mieszkania, możesz przeprowadzić pewne prace, nie zawiadamiając o tym nikogo. Niekiedy jednak musisz zgłosić je do właściciela budynku i starosty lub wręcz uzyskać zgodę stosownych urzędów.
/ 20.05.2019 14:43

Zgłoszenie to dokument, w którym zawiadamiasz właściciela budynku (spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową lub gminę) oraz starostę, że planujesz remont (jaki rodzaj prac trzeba zgłosić, informujemy w tabelce). Piszesz, jaki jest termin rozpoczęcia prac, oraz określasz rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Do zgłoszenia, które składasz u starosty, musisz dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych. Jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia urzędy nie wniosą sprzeciwu, możesz przystąpić do pracy. W niektórych przypadkach przeprowadzając remont, starasz się o pozwolenie budowlane:

  1. Najpierw u osoby posiadającej uprawnienia budowlane zamawiasz projekt budowlany.
  2. U właściciela budynku starasz się o uzyskanie zgody na remont: do prośby o zgodę dołączasz projekt.
  3. Potem starasz się o dokumenty w różnych urzędach: do prośby o wydanie stosownego dokumentu dołączasz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością i projekt budowlany. I tak: w starostwie uzyskujesz zgodę na rozbudowę lub nadbudowę budynku; od zakładu, który jest właścicielem sieci energetycznej (lub wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej), otrzymujesz zgodę na budowę przyłączy; w starostwie w zespole uzgadniania dokumentacji technicznej uzgadniasz projekt przyłączy, by nie kolidowały z już istniejącymi sieciami; od osoby mającej uprawnienia budowlane uzyskujesz opinię techniczną dotyczącą możliwości zmian, np. wykonania dodatkowych otworów.
  4. Gdy zgromadzisz wszystkie potrzebne dokumenty, do starosty piszesz wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego, dołączasz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz wymagane dokumenty.
  5. W ciągu 60 dni od złożenia wszystkich poprzednich dokumentów starosta wydaje decyzję, wyrażając zgodę na remont, jest to tzw. pozwolenie budowlane. Może oczywiście odmówić lub zażądać dodatkowych dokumentów.

Jakie prace możesz wykonać w MIESZKANIU WŁASNYM

Co możesz remontować bez zawiadamiania?

Odpowiedź:

Wymienić baterie, zlew, wannę, w.c., parapety wewnętrzne, wytapetować lub pomalować ścianę, pomalować na dowolny kolor drzwi i okna - tylko od wewnątrz! (na zewnątrz kolorystyka stolarki musi być taka sama jak w całym budynku), wymienić wykładzinę na nową lub położyć nowy parkiet w miejsce starego, wymienić elementy wyposażenia na inne, lepsze lub droższe: np. zastąpić płytki PCV parkietem lub terakotą, wymienić wannę na natrysk, położyć terakotę lub glazurę w tych miejscach, gdzie jej nie było.

Co musisz zgłosić właścicielowi budynku i staroście?

Odpowiedź:

Wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę (wyburzenie lub przestawienie) ścianek działowych, wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. (także grzejników), zakładanie krat zewnętrznych na oknach, wykonanie i remont przyłączy, np. prądu, wody, telefonu, kanalizacji, ciepła.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie budowlane?

Odpowiedź:

Gdy wymieniasz lub przerabiasz elementy konstrukcyjne budynku (np. przebudowujesz stropy i ściany nośne, przerabiasz dach, likwidujesz otwory okienne lub drzwiowe bądź zmieniasz ich wymiary);

wykonujesz lub przerabiasz instalację gazową (zmieniasz usytuowanie gazomierza, kuchenki gazowej, termy, kotła lub przewodów gazowych); zmieniasz wygląd elewacji budynku przez: zabudowę loggii lub balkonu, dobudowanie daszka, balustrady.

Jakie prace możesz wykonać w MIESZKANIU WŁASNOŚCIOWYM SPÓŁDZIELCZYM

Co możesz remontować bez zawiadamiania?

Odpowiedź:

Wymienić baterie, zlew, wannę, w.c., parapety wewnętrzne, wytapetować lub pomalować ścianę, pomalować na dowolny kolor drzwi i okna tylko od wewnątrz (na zewnątrz kolorystyka stolarki musi być taka sama jak w całym budynku), wymienić na nową zniszczoną wykładzinę lub położyć nowy parkiet w miejsce starego.

Co musisz zgłosić właścicielowi budynku i staroście?

Odpowiedź:

Wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę (wyburzenie lub przestawienie) ścianek działowych, wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. (także grzejników), zakładanie krat zewnętrznych na oknach, wykonanie i remont przyłączy, np. prądu, wody, telefonu, kanalizacji, ciepła, oraz wymianę elementów wyposażenia na inne, lepsze lub droższe: np. zastąpienie płytek PCV parkietem lub terakotą, wymianę wanny na natrysk, położenie terakoty lub glazury w miejscach, gdzie jej nie było.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie budowlane?

Odpowiedź:

Gdy wymieniasz lub przerabiasz elementy konstrukcyjne budynku (np. przebudowujesz stropy i ściany nośne, przerabiasz dach, likwidujesz otwory okienne lub drzwiowe bądź zmieniasz ich wymiary); wykonujesz lub przerabiasz instalację gazową (zmieniasz usytuowanie gazomierza, kuchenki gazowej, termy, kotła lub przewodów gazowych); zmieniasz wygląd elewacji budynku przez: zabudowę loggii lub balkonu, dobudowanie daszka, balustrady.

Jakie prace możesz wykonać w MIESZKANIU LOKATORSKIM SPÓŁDZIELCZYM

Co możesz remontować bez zawiadamiania?

Odpowiedź:

Wymienić baterie, zlew, wannę, w.c., parapety wewnętrzne, wytapetować lub pomalować ścianę, pomalować na dowolny kolor drzwi i okna tylko od wewnątrz (na zewnątrz kolorystyka stolarki musi być taka sama jak w całym budynku), wymienić na nową zniszczoną wykładzinę lub położyć nowy parkiet w miejsce starego.

Co musisz zgłosić właścicielowi budynku i staroście?

Odpowiedź:

Wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę (wyburzenie lub przestawienie) ścianek działowych, wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. (także grzejników), zakładanie krat zewnętrznych na oknach. Zgłaszasz także wykonanie i remont przyłączy, np. prądu, wody, telefonu, kanalizacji, ciepła, oraz wymianę elementów wyposażenia na inne, lepsze lub droższe: np. zastąpienie płytek PCV parkietem lub terakotą, wymianę wanny na natrysk, położenie terakoty lub glazury w miejscach, gdzie jej nie było.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie budowlane?

Odpowiedź:

Gdy wymieniasz lub przerabiasz elementy konstrukcyjne budynku (np. przebudowujesz stropy i ściany nośne, przerabiasz dach, likwidujesz otwory okienne lub drzwiowe bądź zmieniasz ich wymiary); wykonujesz lub przerabiasz instalację gazową (zmieniasz usytuowanie gazomierza, kuchenki gazowej, termy, kotła lub przewodów gazowych); zmieniasz wygląd elewacji budynku przez: zabudowę loggii lub balkonu, dobudowanie daszka, balustrady.

Jakie prace możesz wykonać w MIESZKANIU KOMUNALNYM -

Co możesz remontować bez zawiadamiania?

Odpowiedź:

Wymienić baterie, zlew, wannę, w.c., parapety wewnętrzne, wytapetować lub pomalować ścianę, pomalować na dowolny kolor drzwi i okna tylko od wewnątrz (na zewnątrz kolorystyka stolarki musi być taka sama jak w całym budynku), wymienić na nową zniszczoną wykładzinę lub położyć nowy parkiet w miejsce starego.

Co musisz zgłosić właścicielowi budynku i staroście?

Odpowiedź:

Wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę (wyburzenie lub przestawienie) ścianek działowych, wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. (także grzejników), zakładanie krat zewnętrznych na oknach. Zgłaszasz także wykonanie i remont przyłączy, np. prądu, wody, telefonu, kanalizacji, ciepła, oraz wymianę elementów wyposażenia na inne, lepsze lub droższe: np. zastąpienie płytek PCV parkietem lub terakotą, wymianę wanny na natrysk, położenie terakoty lub glazury w miejscach, gdzie jej nie było.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie budowlane?

Odpowiedź:

Gdy wymieniasz lub przerabiasz elementy konstrukcyjne budynku (np. przebudowujesz stropy i ściany nośne, przerabiasz dach, likwidujesz otwory okienne lub drzwiowe bądź zmieniasz ich wymiary); wykonujesz lub przerabiasz instalację gazową (zmieniasz usytuowanie gazomierza, kuchenki gazowej, termy, kotła lub przewodów gazowych); zmieniasz wygląd elewacji budynku przez: zabudowę loggii lub balkonu, dobudowanie daszka, balustrady.