Zgłoszenie rozpoczęcia robót - Buduj z We-Dwoje.pl

Mając już prawomocne pozwolenie na budowę, musimy zawiadomić nadzór o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
/ 29.09.2016 17:27

Mając już prawomocne pozwolenie na budowę, musimy zawiadomić nadzór o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.Zgłoszenie rozpoczęcia robót - Buduj z We-Dwoje.pl

Takie zawiadomienie składa się 7 dni przed rozpoczęciem robót i powinno ono zawierać:

  • zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  • oświadczenie kierownika budowy (także inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli taki jest ustanowiony) o przyjęciu obowiązku kierownika budowy oraz zaświadczenie o jego przynależności do izby samorządu zawodowego
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie

Gdy zamiar rozpoczęcia robót budowlanych został zgłoszony, wybieramy się po dziennik budowy.

WZÓR ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA ROBÓT
 

SM