Stropy - Buduj z We-Dwoje.pl

Strop jest to element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Górna powierzchnia stropu to podłoga, a dolna powierzchnia tworzy sufit.

Strop jest to element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Górna powierzchnia stropu to podłoga, a dolna powierzchnia tworzy sufit.

Stropy muszą być sztywne, wytrzymałe, trwałe. Powinny również utrudniać przepływ ciepła i hałasu pomiędzy piętrami, a także rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie kondygnacje.

Stropy to bardzo ważny element konstrukcyjny i zazwyczaj decyzje w wyborze stropu podejmuje fachowiec, czyli konstruktor. Niemniej jednak warto zorientować się, jakie konstrukcje i technologie są do wyboru.Stropy - Buduj z We-Dwoje.pl

Ze względu na materiał konstrukcyjny stropy dzielimy na:

  • drewniane
  • żelbetowe
  • ceramiczne

Ze względu na rodzaj konstrukcji stropy dzielą się na:

  • belkowe
  • płytowe
  • płytowo-żebrowe
  • gęstożebrowe
  • prefabrykowane

Decydujące znaczenie przy wyborze stropów ma jego wytrzymałość, gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania. Obecnie w budownictwie domów jednorodzinnych stosuje się głównie konstrukcje gęstożebrowe. Ich konstrukcja nośna składa się ze zbrojonych żeber, układanych równolegle do siebie. Architekci stosują je, ponieważ konstrukcje te są znane i dostępne. Poza tym ich waga nie jest duża, więc nie wymagają stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, są łatwe w wykonaniu.

Kolejny krok - Stawianie kominów

 

 

SM

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)