Przygotowanie placu budowy - Buduj z We-Dwoje.pl

Zgodnie z prawem budowlanym rozpoczęcie budowy domu, następuje w momencie podjęcia prac przygotowawczych na placu budowy.
/ 07.05.2010 08:03
Zgodnie z prawem budowlanym rozpoczęcie budowy domu, następuje w momencie podjęcia prac przygotowawczych na placu budowy.

Do prac przygotowawczych zalicza się:
  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
  • wykonanie niwelacji terenu; 
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych
Przygotowanie placu budowy - Buduj z We-Dwoje.pl
Zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP teren budowlany musi być ogrodzony i odpowiednio oznakowany żółtą tablicą informacyjną. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Żółta tablica informacyjna powinna zawierać takie informacje jak:
  • nazwa inwestora,
  • rodzaj budowanego obiektu wraz z adresem, 
  • wykonawca, 
  • numer zezwolenia na budowę, 
  • kierownik budowy, projektant, podmiot nadzoru oraz inspektor.
Warto pomyśleć również o jakimś miejscu do przechowywania materiałów wrażliwych na wilgoć, narzędzi, ubrań robotników, a także o toalecie dla robotników.

Kolejny krok - Wylewamy fundamenty.

SM