Pozwolenie na budowę - Buduj z We-Dwoje.pl

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane.
/ 09.04.2010 08:05
Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę, musicie zgromadzić szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku, a mianowicie:
  • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa przeznaczonej do celów projektowych,w skali 1:500, należy zlecić ją uprawnionemu geodecie
  • warunki techniczne dostawy mediów, np. wody i odbioru ścieków (uzgodnione z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji), energii elektrycznej (z Zakładem Energetycznym) oraz gazu (z Zakładem Gazowniczym). 
Pozwolenie na budowę - Buduj z We-Dwoje.pl
Poza tym do wniosku dołączyć trzeba:
  • wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego
Po skompletowaniu powyższych dokumentów I złożeniu wniosku wraz załącznikami musimy czekać maksymalnie do 65 dni – jest to ustawowy termin wydania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę wydawane jest na formularzu urzędowym. Dokument staje się prawomocny, gdy żadna ze stron nie wniesie odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, oznacza to że sąsiedzi zostaną powiadomieni o planowanej budowie i mogą oni wnieść odwołanie.

A kolejnym etapem w naszym cyklu będzie poszukiwanie ekipy budowlanej.
SM