Pleśń na żywności – groźna czy nie?

Pleśnienie może dotyczyć zarówno produktów świeżych jak i zbyt długo przechowywanych. Każdy z nas, niejednokrotnie natknął się na spleśniały produkt w swoim domu. Co powoduje, że pleśnie rozwijają się na produktach i czy wystarczy odkroić kawałek chleba porażonego pleśnią, aby się ich pozbyć?

Pleśń na żywności – groźna czy nie?
Pleśń na ziemniakach

W przypadku ziemniaków, pleśnienie mogą wywoływać pleśnie z rodzaju Fusarium odpowiedzialne za tzw. kopcową zgniliznę ziemniaków. Gatunek pleśni Botrytis cinerea wywołuje chorobę roślin, w tym ziemniaków, zwaną szarą pleśnią.