Pleśń na żywności – groźna czy nie?

Pleśnienie może dotyczyć zarówno produktów świeżych jak i zbyt długo przechowywanych. Każdy z nas, niejednokrotnie natknął się na spleśniały produkt w swoim domu. Co powoduje, że pleśnie rozwijają się na produktach i czy wystarczy odkroić kawałek chleba porażonego pleśnią, aby się ich pozbyć?

Pleśń na żywności – groźna czy nie?
Pleśń na owocach cytrusowych

W przypadku owoców cytrusowych pleśnienie objawia się, tzw. mokrą zgnilizną. Powodem jej wystąpienia może być rozwój pleśni Botrytis cinerea. Choroba ta, nie jest łatwa do wykrycia, gdyż skórka zwykle nie zmienia barwy ale staje się bardzo miękka. Mokra zgnilizna postępuje szybko, zachodzi nawet w warunkach chłodniczych. Na owocach cytrusowych mogą rozwijać się także pleśnie Penicillum digitatum, wywołujący „zieloną zgniliznę” oraz Penicillum italicum, sprawca „niebieskiej zgnilizny”.