Najbardziej niezdrowe jedzenie – galeria

Podpiekane, wędzone, aromatyczne mięsiwa, chleby i ziemniaczki... Niestety podczas ich obróbki cieplnej zachodzi wiele niebezpiecznych dla zdrowia procesów chemicznych, takich jak np. reakcja Maillarda. Jaka żywność zawiera najwięcej szkodliwych substancji?

Najbardziej niezdrowe jedzenie – galeria
2. Szynki i kiełbasy. Mięsne produkty są konserwowane azotanami i azotynami, które mają prawdopodobne działanie rakotwórcze. Są to te same związki które występują w dymie papierosowym oraz dymie wędzarniczym. Mogą one powodować nowotwory wątroby, przełyku oraz układu oddechowego.