Internista - lekarz chorób narządów wewnętrznych

Interna, czyli medycyna wewnętrzna to obszerna dziedzina medycyny. Aby lekarz był dobrym internistą potrzeba wielu lat pracy i bezustannej nauki. Interniści bowiem leczą pacjentów z najróżniejszymi schorzeniami – począwszy od chorób układu krążenia, na dolegliwościach z układu pokarmowego skończywszy...
/ 25.10.2013 17:58

Interna, czyli medycyna wewnętrzna to obszerna dziedzina medycyny. Aby lekarz był dobrym internistą potrzeba wielu lat pracy i bezustannej nauki. Interniści bowiem leczą pacjentów z najróżniejszymi schorzeniami – począwszy od chorób układu krążenia, na dolegliwościach z układu pokarmowego skończywszy...

Internista - lekarz chorób narządów wewnętrznych

Uściślając, lekarz specjalista chorób wewnętrznych zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z chorobami:
– układu krążenia (np. arytmie, nadciśnienie, niewydolność serca)
– układu oddechowego (np. astma, POChP, zapalenie płuc)
– układu krwiotwórczego (np. anemia, zaburzenia krzepnięcia)
układu hormonalnego (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, otyłość, niedoczynność tarczycy, nadczynność kory nadnerczy)
układu odpornościowego (np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa)
– układu pokarmowego (np. zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
– układu moczowego (np. niewydolność nerek, zakażenia układu moczowego)
– stawów i kości (np. reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza)
a także ma obowiązek podjąć wszelkich zabiegów ratujących życie m.in. w przebiegu niewydolności oddechowej, zaburzeń rytmu serca, nagłym zatrzymaniu krążenia, obrzęku płuc, czy we wstrząsie.

Warto wiedzieć, że często lekarze podstawowej opieki zdrowotnej - tzw. lekarze rodzinni, do których się wybieramy po poradę w razie np. infekcji oddechowych, grypy, często posiadają specjalizację z interny. Internista powinien najlepiej diagnozować i ewentualnie kierować na dalsze specjalistyczne konsultacje np. do nefrologa, kardiologa, czy endokrynologa. Do internisty nie potrzeba skierowania innego lekarza.

Internista oprócz szerokiej i aktualnej wiedzy powinien umieć pobierać różnego rodzaju materiały do badań laboratoryjnych – m.in. zwykłe pobranie krwi z żyły obwodowej, pobieranie wymazów i plwociny do badań mikrobiologicznych.

Ponadto internista może zlecać takie badania jak:

  • elektrokardiogram i echokardiogram (w tym jednorazowe i 24-godzinne - „Holter”)
  • tomografia komputerowa i zdjęcia rentgenowskie
  • USG (ultrasonografia)
  • badania endoskopowe
  • badania czynnościowe płuc np. spirometria
  • testy wydzielania (żołądkowego, trzustkowego)
  • biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
  • koronarografia i badanie radioizotopowe serca
  • nakłucie lędźwiowe (w celu zbadania płynu mózgowo-rdzeniowego)