Czy woda z kranu jest zdrowa?

Woda z kranu, popularnie zwana "kranówką", od lat uznawana była za niezdrową i niezdatną do bezpośredniego picia. Ta sytuacja się jednak zmieniła. Sprawdź, czy warto pić wodę z kranu. Na pytania odpowiada Dorota Jakuta, Prezes Izby Wodociągi Polskie!
/ 03.04.2019 12:26

woda z kranu

fot. Fotolia

Dlaczego boimy się wody z kranu?

W naszym kraju niestety pokutuje jeszcze przekonanie, że woda z kranu nadaje się, co najwyżej do podlewania ogródków.  Taka sytuacja miała miejsce do końca lat 90., ale ostatnie 25 lat dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej to ogromny boom inwestycyjny, to setki tysięcy kilometrów nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, to nowe stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, nowoczesne technologie.

Wielomiliardowe inwestycje sprawiły, że z naszych kranów płynie woda czysta, zdrowa i bezpieczna do spożycia. Rolą wodociągowców i instytucji zainteresowanych promocją zdrowego trybu życia jest przełamanie funkcjonujących stereotypów i popularyzacja wiedzy o jakości wody i jej spożywaniu. Program Polskiego Towarzystwa Dietetyki „Wybieram wodę” w tym zakresie jest spójny z celami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej członków, czyli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, i stąd udział Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym programie.

Zobacz też: Woda mineralna czy źródlana - jaką wodę pić?

Kto dba o bezpieczeństwo zdrowotne wody?

Jakość tzw. „kranówki” jest ściśle monitorowana wskutek regulacji krajowych: rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymogów unijnych i Światowej Organizacji Zdrowia. Na każdym etapie produkcji jej skład badają akredytowane laboratoria przedsiębiorstw wodociągowych i instytucji nadzoru sanitarnego, sprawdzając aż 62 różne parametry (ich listę ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia).

Czystość „kranówki” oceniają nie tylko urządzenia elektroniczne, ale także żywe małże. Te niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia mięczaki zamykają skorupy, gdy tylko wyczują w próbkach wody jakąś szkodliwą substancję.

Dokładne dane na temat wody, która płynie z naszego kranu, udostępniają przedsiębiorstwa wodociągowe. Warto jednak pamiętać, że ich odpowiedzialność kończy się w momencie dostarczenia H2O do wodomierza głównego, zamontowanego w budynku. Jeśli rury w jego obrębie są w złym stanie, może to wpływać na skład, smak i zapach wody. I tu troska o jakość wody spoczywa na właścicielach obiektów i mieszkańcach, którzy powinni domagać się regularnego przeglądu i konserwacji instalacji wewnętrznych.

Zobacz też: Ruszył program edukacyjny "Wybieram wodę"

Źródło: materiały prasowe Quality PR/mn