POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Wać

Wać to inaczej język, mowa. Już w Rygwedzie pojawił się motyw kreacyjnych zdolności Mowy.

Język w Indiach jest najczęściej związany z rytuałem, który opiera się na recytowaniu mantr. Mowa jest wartością sakralną i stoi ponad rzeczywistością. Jest ofiarą, która utrzymuje Wszechświat w stanie dynamicznej równowagi. Wać odwołuje się do podstawowej struktury umysłu, którego cechą jest myślenie werbalne, nie obrazowe.

Spersonifikowana mowa występuje jako piękna bogini Wać, małżonka Saraswati, patronka nauki, erudycji i elokwencji. Posiada trójdzielną naturę – ziemską, pośrednią i niebiańską, a więc wedle zasad hinduskiego Wszechświata, znajduje się wszędzie.