POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Sutra

Nazwa religijnych ksiąg buddyjskich lub hinduskich. W buddyzmie sutry zawierają nauki Buddy jego wykłady i dyskusje z uczniami i słuchaczami.

W hinduizmie termin sutra oznacza rodzaj aforyzmu, wyrażonego w święty sposób. Tym mianem tytułuje się również teksty o naukach duchowych autorstwa poważanych i uznanych autorów. Aby odróżnić jej ode prac Buddy nazywa się je czasem siastra.