Sahasra-Nama

Jest to sposób nazewnictwa hinduskich bóstw lub gatunek literacki. Sahasha oznacza „tysiąc”, a nama – imię. Razem – tysiąc imion, jakie nadaje się bóstwom.

Hinduizm zakłada objawianie się bóstwa w imieniu (nama) i kształcie (rupa). Sakralne teksty tej religii to w dużej mierze kompilacje tysięcy świętych imion oraz wielorakich kształtów, nadawanych bóstwom. Każde imię uważane jest za mantrę.