POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Fitness

Są to różne formy ruchowe, które poprawiają nie tylko samopoczucie ćwiczącego, ale też jego sprawność fizyczną.

Słowo fitness nie ma polskiego odpowiednika. W języku angielskim „fit” oznacza „zdrowy”, „sprawny”, dlatego pełną nazwę „fitness” tłumaczymy najczęściej jako aktywność fizyczną. W nowoczesnych definicjach fitness definiuje się także jako dążenie do dobrego samopoczucia i lepszej kondycji.

Zajęcia odbywają się najczęściej przy muzyce – relaksującej lub spontanicznej. Podczas wykonywania niektórych ćwiczeń korzysta się ze stepu, hantli lub innych przyrządów. Można wybrać różne formy ruchowe dostosowując je do swoich możliwości i upodobań.

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje ćwiczeń:

  • wytrzymałościowe,
  • rozciągające,
  • kształtująco-wzmacniające.