POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Bharatanatiam

Jeden ze stylów tańca hinduskiego. Początkowo wykonywany był przez kapłanki. Z czasem zaczęto nazywać go sadi lub dassiantami.

Stanowi jednocześnie jedne z najbardziej charakterystycznych elementów bhakti jogi. Przez wieki pełnił funkcję daru składanego bogom, później trafił na królewskie dwory, gdzie bawił zarówno władcę, jak i jego gości. Jego ostateczna forma ukształtowała się na przełomie XVIII i XIX wieku. Wykonywany jest w tej postaci po dziś dzień.