Trening szybkościowy

To rodzaj wysiłku mający na celu kształtowanie czasu reakcji, poprawę szybkości wykonywania ruchów oraz zwiększenie ich częstotliwości. Treningi rozwijające szybkość charakteryzują się na ogół bardzo krótkim czasem trwania ( do kilkunastu sekund) oraz bardzo dużą intensywnością.
/ 07.02.2008 15:56
To rodzaj wysiłku mający na celu kształtowanie czasu reakcji, poprawę szybkości wykonywania ruchów oraz zwiększenie ich częstotliwości. Treningi rozwijające szybkość charakteryzują się na ogół bardzo krótkim czasem trwania ( do kilkunastu sekund) oraz bardzo dużą intensywnością.

Do tej kategorii zaliczamy między innymi skoki w dal z rozbiegu, wieloskoki, przewroty, krótkie dystanse biegowe z różnych pozycji wyjściowych, itp. Ćwiczenia, podczas których rozwijana jest szybkość powinny być dobrze opanowane technicznie, aby uwaga koncentrowała się nie na sposobie prowadzenia ruchu, lecz na szybkości jego wykonania. Przed przystąpieniem do zasadniczego treningu powinna być przeprowadzona staranna rozgrzewka. Jednocześnie należy przestrzegać zasad (szczególnie we wstępnej fazie), aby ćwiczenia były wykonywane w tempie od wolnego do szybkiego, a ruchy od prostych do złożonych. Odpoczynki miedzy poszczególnymi seriami powinny trwać na tyle długo, aby doprowadziły do całkowitej spłaty długu tlenowego (najczęściej ok. 4-5 min). W czasie przerw , należy stosować swobodne ruchy, np. marsz (odpoczynek aktywny). Trening zazwyczaj kończy się, kiedy szybkość wykonywania poszczególnych ćwiczeń zmniejsza się. Stanowi to maksymalnie ok. 5-6 serii.

W sporcie, rozwijanie szybkości ma szczególne znaczenie w takich dyscyplinach jak biegi krótkodystansowe, piłka nożna, niektóre sporty walki, itp. Podstawowym źródłem energii wykorzystywanym do generowania szybkości są zgromadzone w mięśniach zasoby fosfokreatyny. W przypadku treningu zdrowotnego u osób dorosłych, wykonywanie ćwiczeń szybkościowych powinno być poprzedzone konsultacja lekarską.