POLECAMY

Czy wiesz co zrobić gdy okradną cię za granicą?

Podczas wyjazdu zagranicznego skradziono ci bagaż, a przy okazji portfel z pieniędzmi i ważnymi dokumentami, bez których nie wrócisz do kraju? Jeżeli i Tobie spełnił się ten największy koszmar turysty, zobacz, co musisz zrobić, aby sobie pomóc.
Czy wiesz co zrobić gdy okradną cię za granicą?

Po pierwsze nie panikuj. Po drugie należy natychmiast udać się do konsulatu polskiego. Kiedy stracimy paszport lub inne dokumenty podróży, konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Gdy nas okradną z pieniędzy, konsul może: pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce, w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto MSZ w Warszawie, w szczególnych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. Ale uwaga! Aby przekazać pieniądze bliskiemu w potrzebie przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne, trzeb przedstawić naprawdę ważny powód. Kradzież pieniędzy za granicą nie zawsze jest ważnym powodem i taki wnioski są często odrzucane.

W przypadku zatrzymania lub aresztowania cię za granicą również masz prawo do kontaktu z konsulem. Przedstawiciel polskich władz zadba o to, abyś Ty - obywatel Polski, nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywasz. Na Twój wniosek konsul może: powiadomić Twoją rodzinę o aresztowaniu, uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć ci listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam), utrzymywać kontakt z Tobą kontakt.

Zanim wyjedziesz warto jest spisać numer telefonu i adres do konsulatu w kraju, do którego się wybierasz. Znajdziesz je na stronie internetowej danej instytucji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)