Koń nauczyciel, czyli nietypowa metoda poznawania siebie

Jeśli masz problemy z dogadaniem się z innymi albo sama ze sobą, zatrudnij konia. On powie ci, jaka jesteś naprawdę i nauczy skutecznej komunikacji z ludźmi.

Jest kwestią indywidualną, gdzie i w jaki sposób każdy z nas znajduje dla siebie przestrzeń do samodoskonalenia. Gdyby przyjąć założenie, że rozpoznawanie i rozumienie świata poprzez własne doświadczenia przynosi pewien rodzaj spełnienia, to czy zastanawiałaś się kiedyś, jak ty sama jesteś odbierana przez otoczenie i czy to dokładnie to, o co ci chodzi?
 
Człowiek jest skłonny szukać porozumienia z innymi – rodzicami, współpracownikami, partnerem, dzieckiem – wychodząc od oceny zachowania drugiej osoby. Jednak niezwykle rzadko zadajemy sobie pytanie: Co JA robię, żeby ona / on mnie zrozumiał? Jaki popełniam błąd, że wysyłane przeze mnie komunikaty nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Jak mogę zmienić swoje postępowanie, żeby być bardziej czytelnym? Gdzie znaleźć takie empatyczne i dające niezakłócony obraz lustro, w którym można się przejrzeć w całości, wliczając w to sposób, w jaki wysyła się komunikaty otoczeniu? Może być nim koń. Horse Assisted Education (HAE) jest jednym ze sposobów pozwalających odnaleźć zagubiony klucz do swoich intencji i odrobić ważną życiową lekcję polegającą na znalezieniu odpowiedzi na
pytanie: kim jestem?
Podziel się: