POLECAMY

Słownik

Żylaki

Żylaki to przewlekła niewydolność żylna, która objawia się zgrubieniem i przebarwieniem żył. Żylaki spowodowane są upośledzeniem drożności żył i wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach. Schorzenie to należy leczyć, gdyż może doprowadzić do częściowego niedożywienia komórek naczyń, czego konsekwencją jest owrzodzenie podudzi.