POLECAMY

Słownik

Zespół żyły głównej górnej

Zespół żyły głównej górnej jest to zespół objawów wywołany uciskiem głównej żyły dochodzącej do serca, której zadaniem jest zbieranie krwi płynącej z górnej części ciała (głowy i kończyn górnych). Najczęstszą przyczyną choroby jest guz w klatce piersiowej. Ucisk na żyłę główną górną prowadzi do drastycznego spadku dopływu krwi do serca. Zespół żyły głównej górnej stanowi istotne zagrożenie życia dla, dlatego wymaga pilnej interwencji lekarskiej.