POLECAMY

Słownik

Zatrucie

Zatrucie jest zespołem chorobowym powstałym w wyniku działania trucizny na organizm. Aby pomóc osobie z objawami zatrucia należy spróbować usunąć truciznę z organizmu (np. poprzez wymioty – ten sposób nie może być jednak stosowany w przypadku zatrucia żrącymi płynami!) i zastosować odtrutkę. Chory jest też leczony z powodu następstw działania toksyny na organizm.