POLECAMY

Słownik

Zaburzenia somatomorficzne

Występują pod postacią somatyczną. Osoby dotknięte tym zaburzeniem odczuwają dolegliwości ze strony określonych narządów organizmu, pomimo braku przyczyn medycznych uzasadniających takie objawy.

więcej na ten temat -->