POLECAMY

Słownik

Zaburzenia konwersyjne

Generowanie przez psychikę objawów chorób somatycznych, aby odwrócić uwagę od rzeczywistej przyczyny problemu, zwrócić na siebie uwagę bądź uzasadnić niepodejmowanie działania w sytuacji, która tego wymaga; np. u dziecka w wyniku zaburzenia może dojść do konwersyjnej utraty wzroku, która nie jest uzasadniona względami medycznymi, aby zwrócić uwagę rodziców i wymusić ich opiekę – po zaspokojeniu tej potrzeby wzrok powraca.

więcej na ten temat -->