POLECAMY

Słownik

Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny jest ostrą reakcją uczuleniową na alergen, którym może być pyłek kwiatowy, sierść i inne alergeny wziewne, alergeny pokarmowe, kontaktowe i leki. Wstrząs anafilaktyczny polega na gwałtownym spadku ciśnienia tętniczego, spowodowanym rozszerzeniem naczyń krwionośnych pod wpływem histaminy. Histamina jest uwalniana przez komórki odpornościowe odpowiedzialne za reakcję alergiczną. Nagły spadek ciśnienia tętniczego może prowadzić do zatrzymania krążenia i zgonu.