POLECAMY

Słownik

Wskaźnik Pearla

Wskaźnik Pearla określa skuteczność antykoncepcji. Wyliczany jest na podstawie ilości ciąż, które wystąpiły w ciągu jednego roku u 100 par stosujących daną metodę antykoncepcyjną. Dlatego też, im niższa jest jego wartość, tym dana metoda antykoncepcyjna jest skuteczniejsza.