POLECAMY

Słownik

Ważne adresy

Zapraszam do skorzystania z bazy adresów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w całej Polsce.

Badania diagnostyczne dzieci dyslektycznych odbywają się w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych z podziałem rejonowym. Warto dowiedzieć się od pedagoga szkolnego, do jakiej poradni przynależy szkoła, w której uczy się dziecko. Zdarza się też, że poradnia podzielona jest na oddziały według kategorii wiekowej.

Poradnie publiczne

Poradnie publiczne specjalistyczne

Poradnie niepubliczne