POLECAMY

Słownik

Uraz

Uraz jest uszkodzeniem ciała spowodowanym działaniem czynnika chemicznego, mechanicznego, termicznego lub elektrycznego. Pourazowe uszkodzenie narządu ruchu to złamanie, skręcenie, zwichnięcie i rana.