POLECAMY

Słownik

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego wieku to placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku rozpowszechniona na całym świecie, także w Polsce. Inicjatorem pierwszego UTW powstałego we Francji był Pierre Vellas. Celem działania jest poprawa jakości życia osób starszych oraz dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniora poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności, integrację międzypokoleniową oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.